Zakres ubezpieczenia na narty i snowboard

W Polsce miłośników sportów zimowych jest mnóstwo, o czym świadczą najlepiej pełne stoki w czasie sezonu zimowego. Należy mieć jednak świadomość, że jazda na nartach lub snowboardzie wiąże się z ryzykiem odniesienia kontuzji oraz spowodowania szkody osobom trzecim, dlatego każdy miłośnik białego szaleństwa powinien zdecydować się na odpowiednie ubezpieczenie sportowe.

Podstawowe informacje o ubezpieczeniach sportowych

Ubezpieczenia sportowe zapewniają ochronę osobom, które są szczególnie narażone na kontuzje w wyniku uprawiania wybranej dyscypliny sportu. Warto zaznaczyć, że nie są one przeznaczone wyłączne dla zawodowców ? z ubezpieczenia skorzystać mogą także amatorzy. Tego rodzaju ubezpieczenia mogą mieć formę ubezpieczeń indywidualnych lub grupowych.

Przykłady wyłączeń w ubezpieczeniach OC sportowców

Jak w każdym rodzaju ubezpieczeń, tak i w przypadku ubezpieczeń sportowych towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują sytuacje, których zaistnienie nie będzie podstawą do wypłacenia odszkodowania. Lista wyłączeń w przypadku ubezpieczenia OC sportowców jest bardzo długa, niemniej jednak warto poznać ich najważniejsze przykłady.