Często spotykane wyłączenia w ubezpieczeniach sportowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ są one w stanie zapewnić odpowiedniej jakości ochronę osobie ubezpieczonej. Musimy mieć jednak świadomość, że podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń, tak i ubezpieczenia sportowe posiadają pewne wyłączenia, których zaistnienie będzie podstawą do niewypłacenia odszkodowania. Jakie zatem są najczęstsze przykłady wyłączeń?