Ubezpieczenia dla osób uprawiających sport

Ubezpieczenia sportowe skierowane są zarówno do osób, które amatorsko uprawiających sport, jak i do tych, które są zawodowymi sportowcami (więcej: https://sport.iexpert.pl/). Ubezpieczenia te obejmują ochroną ubezpieczeniową rodzaj aktywności fizycznej, lub też sporty wyłączone z reguły z zakresu odpowiedzialności zawartej w zwykłych ubezpieczeń turystycznych.