Uprawiać sport odpowiedzialnie

Sport dostarcza wielu ludziom niesamowitych emocji. Mogą o tym poświadczyć chociażby tłumy gromadzące się przed telewizorami, śledzące transmisje ważnych imprez sportowych. Potwierdzić to również mogą sami sportowcy, zarówno ci uprawiający sport amatorsko, jak i zawodowcy. Uprawianie sportu jednak wiąże się z ryzykiem wystąpienia zarówno kontuzji, jak i trwałego uszczerbku na zdrowiu.