Zakres ubezpieczenia na narty i snowboard

W Polsce miłośników sportów zimowych jest mnóstwo, o czym świadczą najlepiej pełne stoki w czasie sezonu zimowego. Należy mieć jednak świadomość, że jazda na nartach lub snowboardzie wiąże się z ryzykiem odniesienia kontuzji oraz spowodowania szkody osobom trzecim, dlatego każdy miłośnik białego szaleństwa powinien zdecydować się na odpowiednie ubezpieczenie sportowe.

Jadąc na narty warto się ubezpieczyćMusimy jednak pamiętać, aby zwrócić szczególną uwagę na zakres ochrony ubezpieczenia, gdyż w razie zaistnienia szkody będziemy mogli uzyskać odszkodowanie. Najlepiej zatem, aby osoba uprawiająca tego rodzaju sporty wykupiła polisę obejmującą koszty leczenia, koszty transportu i repatriacji, koszty poszukiwania i ratownictwa górskiego, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że w razie wystąpienia szkody możemy liczyć na pełną ochronę ze strony wybranej przez nas polisy.